Máy lọc nước RO


May lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP, May lọc nước gia rẻ

May lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP, May lọc nước gia rẻ

7,490,000 đ
10,300,000 đ

Phân loại: Máy lọc nước tinh khiết RO
Xuất xứ: Kangaroo

May lọc nước Kangaroo KG108A (KG108H), Máy lọc nước RO gia rẻ. Đồ Gia Dụng HG

May lọc nước Kangaroo KG108A (KG108H), Máy lọc nước RO gia rẻ. Đồ Gia Dụng HG

4,455,000 đ
4,950,000 đ

Phân loại: Máy lọc nước tinh khiết RO
Xuất xứ: Kangaroo

May lọc nước Kangaroo KG10A3 10 cấp lọc, May lọc nước Đồ Gia Dụng HG

May lọc nước Kangaroo KG10A3 10 cấp lọc, May lọc nước Đồ Gia Dụng HG

7,890,000 đ
8,990,000 đ

Phân loại: Máy lọc nước tinh khiết RO
Xuất xứ: Kangaroo